Saturday, May 15, 2010

Selamat Hari Guru...

"Hak guru lebih agung dari hak ibu bapa, sebab orang tua penyebab adanya kita sekarang dan kehidupan fana, sementara guru, penyebab hidup yang kekal. Sekiranya tidak ada guru, nescaya apa yang dihasilkan dan diarahkan oleh orang tua akan celaka selamanya"...Imam Al-Ghazali..

No comments:

Post a Comment